Họa sĩ Hà Nguyên Trí tham gia triển lãm EverGreen

Một cuộc triển lãm mang tên EverGreen (Mãi xanh) của nhóm họa sĩ trừu tượng, trong đó có Hà Nguyên Trí (Tri Ròm), diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM từ ngày 4.6 đến ngày 10.6. Triển lãm EverGreen của nhóm họa sĩ bao gồm: Liêu Nguyễn Hướng Dương, Trần Lâm Bình, Lý Ngọc … Đọc tiếp Họa sĩ Hà Nguyên Trí tham gia triển lãm EverGreen